Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 58 sgk - vật lí 10

Vật lý


7. Phân tích lực \(\vec{F}\)  thành hai lực \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.

A. F1 = F2 = F;

B.  F1 = F2 = \(\frac{1}{2}\)F

C.  F1 = F2 = 1,15F

D.  F1 = F2 = 0,58F.

Hướng dẫn giải:

Nếu F1 = F2

do góc giữa \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  = 60

áp dụng định lý hàm cos

F2 = F12 + F22 + 2F1F2cos \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\) 

F = \(\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}F_{2}\frac{1}{2}}\) =  \(\sqrt{3{F_{1}}^{2}}\)

=> F1 = \(\frac{F}{\sqrt{3}}\) = 0,577F ≈ 0,58F

=>  F1 = 0,58F

Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay