Bài 7 trang 88 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 7 trang 88 sgk vật lí 10

Vật lý


7. Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức tính tầm xa:

L = V0 \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\)   =>    V0  = L\(\sqrt{}\frac{g}{2h}\)

=>   V0  = 1.5x \(\sqrt{\frac{10}{2 . 1,25}}\) = 1,5 . 2 

=> V0  = 3m/s

Chọn đáp án: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay