Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10 - 8. Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận... DeHocTot.com

Bài 8 trang 127 sgk vật lí 10

Vật lý


8. Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Hướng dẫn.

Động lượng xe A:

PA = mA.vA = \(1000.\frac{60000}{3600}\) = 16666,6 kg.m/s.

Động lượng xe B:

PB = mB.vB = \(2000.\frac{30000}{3600}\) = 16666,6 kg.m/s.

Hai xe có trọng lượng bằng nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay