Bài 8 trang 136 sgk vật lí 1 - ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 136 sgk vật lí 1

Vật lý


8. Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Hướng dẫn.

Định lí động năng:

                          Wđ - Wt = A

                         \(\frac{1}{2}\)mv22 - 0 = F.s

                      => v2 = \(\sqrt{\frac{2F.s}{m}}\)

                               = \(\sqrt{\frac{2.5.10}{2}}\)

                            v2 = 5√2 ≈ 7 m/s.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay