Bài 8 - Trang 180 - SGK Vật lý 10 - 8. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí ... DeHocTot.com

Bài 8 - Trang 180 - SGK Vật lý 10

Vật lý


8. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2  và coi áp suất là không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

Hướng dẫn giải.

Nguyên lí I :

                 ∆U = Q + A

                 Với  A = p. ∆V = 8.106.0,5 = 4.106 J.

                 ∆U = 6.106 - 4.106 = 2.106 J.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay