Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 - Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối... DeHocTot.com

Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Hướng dẫn giải:

+ Không khí ở 300C có độ ẩm cực đại là A = 30,29 g/m3.

+ Đề bài thì ở 300C độ ẩm tuyệt đối của không khí là a = 21,53 g/m3.

+ Độ ẩm tương đối của không khí ở 300C bằng:

           \(f = {a \over A} = {{21,53} \over {30,29}} = 0,711 = 71,1\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay