Bài 8 trang 38 sgk Vật lý 10 - 8. A ngồi trên một toa tàu chuyển động ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 38 sgk Vật lý 10

Vật lý


8. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15 km/h đang rời ga. B ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10 km/h đang đi ngược chiều vào ga. Hai đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A.

Trả lời:

Tương tự bài 5.

Gọi \( \underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) : Vận tốc xe B đối với đất

      \( \underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất

      \( \underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe A.

Áp dụng công thức cộng vận tốc:

\( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) + \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

=> \( \underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) - \( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) = \( \underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + (-\( \underset{v_{AD}}{\rightarrow}\))

Do xe A và B chuyển động ngược chiều

vBA = vBD + vDA = -10 - 15

vBA = -25 km/h.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay