Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 58 sgk - vật lí 10

Vật lý


8. Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn (coi là chất điểm).Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Hướng dẫn giải:

Để hệ cân bằng: \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) + \(\vec{T_{B}}\) = \(\vec{0}\) 

Mặt khác:  \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) = \(\vec{0}\) 

Xét tam giác OTAQ: Ta có:

tgα = \(\frac{P}{T_{A}}\) => \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{P}{tg\alpha } = \frac{20}{tg60^{0}}\)

 

 \(\vec{T_{A}}\) = \(\frac{20}{\sqrt{3}}\) = 11,54N =>   \(\vec{T_{A}}\)  ≈ 11,6N

+ sinα = \(\frac{P}{Q}= \frac{P}{T_{B}}\) =>  \(\vec{T_{B}}\) =  \(\frac{P}{sin\alpha }= \frac{20}{sin60^{0}}\)

=>  \(\vec{T_{B}}\) = \(\frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\) = \(\frac{40}{\sqrt{3}}\) = 23,09N

=> \(\vec{T_{B}}\)  ≈  23,1Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay