Bài 9 trang 27 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 9 trang 27 sgk Vật lý 10

Vật lý


9. Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu?

A. 4s

B. 2s

C. √2s

D. Một đáp số khác

Trả lời:

Áp dụng công thức đường đi của sự rơi tự do

s = \( \frac{gt^{2}}{2}\) => t = \( \sqrt{\frac{2s}{g}}\)

với s = h = 20m; g = 10 m/s2.

=> t = √2s => t = 2s

Chọn B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay