Câu 1 trang 132 SGK Vật lý 10 - Phát biểu định luật công và đơn vị c... DeHocTot.com

Câu 1 trang 132 SGK Vật lý 10

Vật lý


Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Trả lời:

Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật nhỏ và vật đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo biểu thức

A = F . s . cosα 

- Đơn vị của công là Jun

- Ý nghĩa của công âm: Khi α, góc giữa hướng của lực \(\overrightarrow F \) và hướng của chuyển dời, là góc tù, thì lực \(\overrightarrow F \)có tác dụng cản trở chuyển động và công do \(\overrightarrow F \)sinh ra có giá trị A < 0 được gọi là công cản.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay