Lý thuyết lực hướng tâm - A. TÓM TẮT LÍ THUYẾTI. Lực hướng tâm1.... DeHocTot.com

Lý thuyết lực hướng tâm

Vật lý


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I. Lực hướng tâm

1.Định nghĩa: Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

2. Công thức : Fht = maht = \(\frac{mv^{2}}{r}\)  =  mω2r

II. Chuyển động li tâm

Trong chuyển động tròn của một vật, khi lực ma sát nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò của lực hướng tâm, lúc này vật trượt trên mặt tiếp xúc rồi văng ra theo phương tiếp tuyến quỹ đạo. Chuyển động này gọi là chuyển động li tâmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay