Lý thuyết sự rơi tự do - I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự ... DeHocTot.com

Lý thuyết sự rơi tự do

Vật lý


I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

   1. Sự rơi của các vật trong không khí: Trong không khí không phải bao giờ vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

   2. Sự rơi của các vật trong chân không (Sự rơi tự do): Sự rơi tự do là sự rơi dưới tác dụng của trọng lực.

II. Nguyên cứu sự rơi tự do của các vật
   1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do
       Chuyển động rơi tự do:

        . có phương thẳng đứng.
        . có chiều từ trên xuống dưới.
        . là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
        . không vận tốc đầu, có công thức tính vận tốc là v = gt (với g là gia tốc rơi tự do) và công thức tính đường đi là s = \( \frac{1}{2}\)gt2 (với s là đường đi và t là thời gian rơi.
   2. Gia tốc rơi tự do
Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g, nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8 m/s2 hoặc g ≈ 10 m/s2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay