Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11 - Trình bày đặc điểm của hệ thống truy... DeHocTot.com

Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11

Công nghệ


Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Trả lời:

Máy kéo thường chuyên động với tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ xảy ra quá tải, nên hệ thống truyền lực có nhừng đặc điểm riêng:

- Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn.

Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng.

Trong trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh xe chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp sô chính hoặc qua hộp số phân phối.

- Có trục trích công suất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay