Để học tốt Hóa học lớp 11 - Giải bài tập Hóa học lớp 11 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Hóa học lớp 11 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 11 - Sách giáo khoa lớp 11 - Hóa học lớp 11


CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

CHƯƠNG 2: NITƠ-PHOTPHO

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

CHƯƠNG 3: CACBON-SILIC
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.