Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ? - Cách mạng tháng Hai đã thực hiện đượ... DeHocTot.com

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Lịch sử


Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được nhiệm vụ :

Cách mạng tháng Hai đã lật đổ được chế độ cũ, thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng thành lập được Chính phủ tư sản lâm thời. Nước Nga trở thành nước cộng hoà.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay