Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào ? - Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ... DeHocTot.com

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào ?

Lịch sử


Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến, tạo điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo hướng tư sản, mở ra một thời kì phát triển mới của Xiêm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay