Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ? - -  Trương Định: Tham gia vào cuộc khởi ... DeHocTot.com

Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?

Lịch sử


-  Trương Định: Tham gia vào cuộc khởi nghĩa với tinh thần dũng cảm cùng với lòng yêu nước mãnh liệt, không chịu nhìn đất nước rơi vào tay kẻ thù. Các hành động: phối hợp đánh địch với Nguyễn Tri Phương--> tinh thần, ý thức tự nguyện cao khi tham gia khởi nghĩa. 

-  Chống lệnh triều đình, quyết tâm ở lại kháng chiến. Phất cao cờ "Bình Tây Đại nguyên soái"---> Tìm mọi cách củng cố niềm tin của dân chúng, khiến bọn cướp nước phải run sợ! 
-  Trương Định chống trả quyết liệt thì bị trúng đạn, rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết--->Lòng yêu nước và trung thành, thậm chí còn căm thù giặc cao độ, không lay chuyển, không thay đổi, không chịu nhục. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay