Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ - ... DeHocTot.com

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ

Lịch sử


Chính sách thống trị của Anh được biểu hiện trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Sự thâm độc của quân Anh thể hiện qua tác động của những chính sách này đổi với sự phát triển của đất nước Ấn Độ, nhất là chính sách "chia để trị".de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay