Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) - Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện ... DeHocTot.com

Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Lịch sử


Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau :

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Nước Nga - Liên Xô

 

 

 

 

Các nước tư bản (1918 - 1939)

 

 

 

 

Các nước châu Á

 

 

 

 

Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay