Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 - 1939 - -   Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát t... DeHocTot.com

Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 - 1939

Lịch sử


-   Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát triển xen lẫn suy thoái. Cụ thể :

+ Những năm 1918 - 1919 : phát triển.                                               

+ Những năm 1919 - 1923 : khủng hoảng.

+ Những năm 1924 - 1927 : ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.

+ Những năm 1927 - 1929 : khủng hoảng.

-    Giai đoạn 1929 - 1933 : thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay