Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì ? - Học sinh tự làm.... DeHocTot.com