Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại - Vào buổi đầu thời cận đại, văn học... DeHocTot.com

Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

Lịch sử


Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

Về văn học, đây là thời kì xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn.

Ở phương Tây, tiêu biểu là ở Pháp, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn. Cooc-nây (1606-1684) là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp. La Phông –ten (1621-1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn hóa cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông có tác dụng giáo dục  đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại. Mô-li-e (1622-1673) là tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người.

Về âm nhạc có Bét-tô-ven-nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là những bản giao hưởng số 3, số 5, số 9. Ngoài ra, còn có Mô-da (1756-1791)-nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo-người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng.

Hình 16. Bét-tô-ven (1770-1827)

Về hội họa, Rem-bran (1606-1669) là họa sĩ, nhà đồ họa Hà Lan nổi tiếng thế kỉ XVII về tranh chân dung, phong cảnh với nhiều chất lượng-sơn dầu, khắc kim loại…

Về tư tưởng, trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn-các nhà khai sáng, có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và sự phát triển tư tưởng của châu Âu. Đó là Mông-te-xki-ơ (1689-1755), Vôn-te (1694-1778), Rút-xô (1712-1778), nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-ê (1644-1729) và nhóm Bách khoa toàn thư do Đi-đơ-rô (1713-1784) đứng đầu.

Các nhà Khai sáng thế kỉ XVII-XVIII được xem như “những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi”.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay