Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ? - Là đỉnh cao của sự thoả hiệp, dung dư... DeHocTot.com

Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Lịch sử


Là đỉnh cao của sự thoả hiệp, dung dưỡng giữa Anh, Pháp với Đức để đổi lại cam kết của Đức về việc chấm dứt các hoạt động quân sự ở châu Âu và qua đó Anh, Pháp muốn mượn tay Đức để chống lại Liên Xô.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay