Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm gì nổi bật ? - Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 ... DeHocTot.com

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm gì nổi bật ?

Lịch sử


Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm nổi bật:

-    Kinh tế phát triển không đều xen lẫn khủng hoảng.

-    Đời sống nhân dân đói khổ, phong trào đấu tranh lên cao, phong trào công nhân phát triển dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 1922.

-    Đầu thập kỉ 20 của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật Bản thi hành một số cải cách chính trị tích cực, nhưng cuối thập kỉ 20, Chính phủ của tướng Ta-na-ca đã thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại hiếu chiến phản động.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay