Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ? - Căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị... DeHocTot.com

Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật ?

Lịch sử


Căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Nhật từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868. Trong đó lưu ý các ý sau :

- Sự đối lập giữa nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Sự đối lập về địa vị kinh tế, chính trị giữa giai cấp phong kiến với giai cấp tư sản và sự lớn mạnh của giai cấp tư sản.

-    Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội cần phải giải quyết.

Sau đó giải thích vì sao chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và yêu cầu của lịch sử đặt ra với nước Nhật lúc đó là gì.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay