Tình hình nước Đức trong những năm 1918-1923 có những điểm nào nổi bật ? - ... DeHocTot.com

Tình hình nước Đức trong những năm 1918-1923 có những điểm nào nổi bật ?

Lịch sử


Điểm nối bật của nước Đức trong những năm 1918 - 1923 :

Chọn dẫn chứng làm sáng tỏ hai ý sau :

-    Sự khó khăn của nước Đức sau chiến tranh.

-    Phong trào cách mạng dâng cao.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay