Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức ? - Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức v... DeHocTot.com

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức ?

Lịch sử


Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì :

Sự bất lực của Chính phủ Đức, ảnh hướng cùa Đảng Quốc xã và Hít-le đối với giới đại tư bản Đức càng ngày càng tăng. Đảng Xã hội dân chủ Đức từ chối đề nghị hợp tác với những người cộng sản để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay