Luyện tập viết bản tin, trang 178 SGK Văn 11 - GỢI Ý LÀM BÀI1. Phân tích cấu trúc, dung... DeHocTot.com

Luyện tập viết bản tin, trang 178 SGK Văn 11

Ngữ văn


GỢI Ý LÀM BÀI

1. Phân tích cấu trúc, dung lượng và loại bản tin (Bài tập 1, SGK, tr. 178).

a) Về cấu trúc: Bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hoá và lí giải cho phần trước.

b) Về dung lượng: Độ dài bản tin trung bình, thông tin về kết quả (đứng đầu khu vực về bình đẳng giới) và các sự kiện (bình đẳng giới trong giáo dục, y tế, kinh tế; các hạn chế còn tồn tại về bình đẳng giới).

   Với những đặc điểm nêu trên, bản tin này thuộc loại bản tin thường.

2. Tìm hiểu nội dung chủ yếu của bản tin và chỉ ra cách thức đọc nhanh, chính xác bản tin (Bài tập 2, SGK, tr. 178).

a) Nội dung chủ yếu của bản tin: Dự án phát triển và đưa cây được liệu Việt Nam ra thị trường thế giới được lựa chọn đưa vào danh sách 10 ứng cử viên cho giải thưởng "Môi trường và phát triển 2007".

b) Cách thức để nhanh chóng nắm được nội dung thông tin của bản tin:

- Căn cứ vào nhan đề của bản tin.

- Căn cứ vào câu mang nội dung thông tin quan trọng nhất có liên quan đến sự kiện được nhắc đến trong nhan đề. Câu này thường đứng ở đầu bản tin (Với bản tin trên cũng là như vậy).

3.  Sắp xếp lại nội dung bản tin cho hợp lí (Bài tập 3, SGK, tr.179).

- Bản tin đã cho có điểm không hợp lí, đó là việc đưa thông tin về số lượng các trường đại học đăng kí dự thi vào vị trí như đã có trong bài là không hợp lí, vì trước và sau đó đểu là những câu nói về thể thức của cuộc thi.

- Cần sửa lại bằng cách đưa câu "Đến nay đã có 50 trường đại học trong cả nước đãng kí tham gia cuộc thi" xuống cuối của bản tin.

4.  Để viết được bản tin về một trong các tình huống đã cho cần:

- Thu thập và lựa chọn tư liệu. Tư liệu gồm:

+ Thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện.

+ Diễn biến, nội dung sự kiện.

+ Kết quả sự kiện.

- Đặt tên cho bán tin, viết phần mở đầu, phần triển khai bản tin theo yêu cẩu và mục đích của mỗi phần.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay