Thao tác lập luận so sánh trang 79 SGK Văn 11 - ... DeHocTot.com

Thao tác lập luận so sánh trang 79 SGK Văn 11

Ngữ văn


GỢI Ý LÀM BÀI

1. Câu 1 trang 81 SGK Văn 11.

   Trong đoạn trích (SGK, tr.81), tác giả đã khẳng định nước Đại Việt ta (ở phía Nam) có tất cả những điểu mà nước Đại Minh (phía Bắc) có như văn hoá, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt,... Đó là những điểm tương đồng giữa hai nước, đổng thời Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nước ta với Trung Hoa trên các mặt:

- Văn hoá (Vốn xưng nền văn hiến đã lâu).

- Lãnh thổ (Núi sông bờ cõi đã chia).

- Phong tục (Phong tục Bắc Nam cũng khác).

- Chính quyền riêng (Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần, bao đời gây nền độc lập - Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương).

- Hào kiệt (Song hào kiệt đời nào cũng có).

2. Câu 2 trang 81 SGK Văn 11.

   Chính những điểm khác nhau đó chứng tỏ Đại Việt là một nước độc lập, tự chủ. Ý đồ muốn thôn tính, sáp nhập Đại Việt của Bắc triều là hoàn toàn trái với đạo lí, là không thể chấp nhận được.

3. Câu 3 trang 81 SGK Văn 11.

   Đây là một đoạn văn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục cao. Trên cơ sở nêu ra những nét giống và khác nhau, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là sự tồn tại độc lập của hai quốc gia, không thể hoà lẫn được. Mục đích lập luận của nhà văn đã đạt được hiệu quả.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay