Bài tập 1.13 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.13. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan... DeHocTot.com

Bài tập 1.13 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.13. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol Mg2+, b mol Na+, c mol SO4- và d mol Cl :

1. Biết a = 0,001 ; b = 0,01 ; c = 0,005 ; vậy d bằng bao nhiêu ?

2. Viết công thức phân tử của A và B.

Hướng dẫn trả lời:

1. Trong dung dịch, điện tích của các cation bằng điện tích của các anion, nên :

2a + b = 2c + d

0,001.2 + 0,01 = 0,005.2 + d

\( \Rightarrow \) d = 0,002

2. MgCl2 và Na2S04.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay