Bài tập 1.18 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.18. Tích số ion của nước ở một số ... DeHocTot.com

Bài tập 1.18 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.18. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :

Ở 20°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 7.10-15

Ở 25°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1. 10-14.

Ở 30°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1,5. 10-14.

Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt ?

Hướng dẫn trả lời:

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện ỉi của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay