Bài tập 1.20 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.20*. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng... DeHocTot.com

Bài tập 1.20 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.20*. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H20 phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng \({D_{{H_2}O}}\) = 1 g/ml ?

Hướng dẫn trả lời:

1 lít nước nặng 1000 g, nên số mol nước trong 1000 g là \(\frac{{1000}}{{18}} = 55,5(mol).\)

Cứ có 55,5 mol nước ở 25°C thì có 1.10-7mol phân li ra ion. Phần trăm mol nước phân li ra ion : \(\frac{{{{1.10}^{ - 7}}.100\% }}{{55,5}} = {1,8.10^{ - 7}}\% \)

1,8.10-7% mol H20 phân li ra ion cũng là phần trăm số phân tử H20 phân li ra ion.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay