Bài tập 1.27 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.28. Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính. Phân ... DeHocTot.com

Bài tập 1.27 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.28. Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính. Phân tử axit có dạng HAl02.H20. Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng ion rút gọn thể hiện tính lưỡng tính của nó.

Hướng dẫn trả lời:

Al(OH)3 + 3H+ \( \to \) Al3+ + 3H20

HA102.H20 + O\({H^ - }\) \( \to \) Al\({O_2}^ - \) + 2H20de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay