Bài tập 1.28 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.28. Dùng phản ứng trao đổi ion để tá... DeHocTot.com

Bài tập 1.28 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.28. Dùng phản ứng trao đổi ion để tách :

1. Cation Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa các chất tan Mg(N03)2 và KN03.

2. Anion P\({O_4}^{3 - }\) ra khỏi dung dịch chứa các chất tan \({K_3}P{O_4}\) và KN03.

Hướng dẫn trả lời:

1. Mg(N03)2 + 2KOH \( \to \) Mg(OH)2\( \downarrow \) + 2KN03

2. 2\({K_3}P{O_4}\) + 3Ca(N03)2 \( \to \) Ca3(P04)2\( \downarrow \) + 6KN03de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay