Bài tập 1.29 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.29. HF được sản xuất bằng phản ứng... DeHocTot.com

Bài tập 1.29 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.29. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2S04. Dùng 6 kg CaF2 và H2S04 đặc, dư thu được 2,86 kg HF. Tính hiệu suất của phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

CaF2 + H2S04 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaS04\( \downarrow \)

Theo phản ứng cứ 78,0 kg CaF2 sẽ thu được 40,0 kg HF (hiệu suất 100%)

Nếu dùng 6 kg CaF2 thì được : \(\frac{{40.6}}{{78}} = 3,08(kg)HF.\)

Vậy hiệu suất của phản ứng : \(\frac{{2,86}}{{3,08}}\). 100% = 92,9%.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay