Bài tập 1.30 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.30*. Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC0... DeHocTot.com

Bài tập 1.30 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.30*. Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHC03) là chất được dùng để trung hoà bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày. Hãy viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng đó. Tính thể tích dung dịch HCl 0,035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hoà và thể tích khí C02 sinh ra ở đktc khi uống 0,336 g NaHC03.

Hướng dẫn trả lời:

1.28.   NaHC03 + HCl \( \to \) C02\( \uparrow \) + H20 + NaCl

HC\({O_3}^ - \) + H+ \( \to \) C02\( \uparrow \) + H20

\({n_{NaHC{O_3}}} = \frac{{0,336}}{{84}} = {4.10^{ - 3}}(mol)\)

Theo phản ứng cứ 1 mol NaHC03 tác dụng với 1 mol HCl và tạo ra 1 mol C02. Từ đó :

Thể tích HCl được trung hoà :

\({V_{HCl}} = \frac{{{{4.10}^{ - 3}}}}{{0,035}} = {1,14.10^{ - 1}}\) (lít).

Thể tích khí C02 tạo ra :

\({V_{C{O_2}}} = {4.10^{ - 3}}.22,4 = {8,96.10^{ - 2}}\) (lít).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay