Bài tập 1.34 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.34. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl... DeHocTot.com

Bài tập 1.34 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.34. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, nếu 30 ml dung dịch này phản ứng vừa đủ với 0,2544 g Na2C03.

Hướng dẫn trả lời:

Na2C03 + 2HCl \( \to \) C02\( \uparrow \) + H20 + 2NaCl

1 mol         2 mol

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{0,2544}}{{106}} = {2,4.10^{ - 3}}\) mol 

\( \Rightarrow {n_{HCl}} = {2,4.10^{ - 3}}.2 = {4,8.10^{ - 3}}\) mol

Trong 30 ml dd HCl chứa 4,8.10-3 mol HCl

Trong 1000 ml dd HCl chứa \(\frac{{{{4,8.10}^{ - 3}}.1000}}{{30}}\) = 0,16 (mol)

\( \Rightarrow \) [HCl] = 0,16 mol/lde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay