Bài tập 1.4 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.4. Giải thích tại sao khả năng dẫn đi... DeHocTot.com

Bài tập 1.4 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.4. Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong không khí giảm dần theo thời gian.

Hướng dẫn trả lời:

Vì Ca(OH)2 hấp thụ C02 trong không khí tạo thành kết tủa CaC03 và H20 làm giảm nồng độ các ion trong dung dịch :

Ca2+ + 2OH- + C02 \( \to \) CaC03\( \downarrow \) + H20(*)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay