Bài tập 1.41 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.41. Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.1... DeHocTot.com

Bài tập 1.41 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.41. Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10-4M. Sau khi mở nút chai để hở trong không khí một tháng, nồng độ H+ là 1.10-3M. Hỏi pH của rượu vang tăng lên hay giảm xuống sau khi để trong không khí ?

Hướng dẫn trả lời:

Giảm xuống.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay