Bài tập 1.45 trang 10 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.45. Trong nước biển, magie là kim loại c... DeHocTot.com

Bài tập 1.45 trang 10 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.45. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam nước biển chứa khoảng 1,3 g magie dưới dạng các ion Mg2+. Ở nhiều quốc gia, magie được khai thác từ nước biển. Quá trình sản xuất magie từ nước biển gồm các giai đoạn sau :

1. Nung đá vôi thành vôi sống.

2. Hoà tan vôi sống trong nước biển tạo ra kết tủa Mg(OH)2.

3. Hoà tan kết tủa Mg(OH)2 trong dung dịch HCl.

4. Điện phân MgCl2 nóng chảy : MgCl2  Mg + Cl2

Viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) của quá trình sản xuất trên.

Hướng dẫn trả lời:

1. CaC03  CaO + C02\( \uparrow \)

2. CaO + H20 \( \to \) Ca(OH)2

Mg2+ + 2O\({H^ - }\) \( \to \) Mg(OH)2

3. Mg(OH)2 + 2HCl \( \to \) MgCl2 + 2H20

Mg(OH)2 + 2H+ \( \to \) Mg2+ + 2H20

4. MgCl2  Mg + Cl2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay