Bài tập 2.13 trang 13 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.13. Nêu những điểm khác nhau về tính c... DeHocTot.com

Bài tập 2.13 trang 13 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.13. Nêu những điểm khác nhau về tính chất hoá học giữa muối amoni clorua và muối kali clorua. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Hướng dẫn trả lời:

Điểm khác nhau về tính chất hoá học giữa muối amoni clorua và muối kali clorua :

- Muối amoni clorua phản ứng với dung dịch kiềm tạo ra khí amoniac, còn muối kali clorua không phản ứng với dung dịch kiềm:

\(N{H_4}Cl + NaOH\)  \(NaCl + N{H_{3 \uparrow }} + {H_2}O\)

- Muối amoni clorua bị nhiệt phân huỷ, còn muối kali clorua không bị nhiệt phân huỷ :

\(N{H_4}C{l_{(r)}}\)  \(N{H_{3(k)}} + HC{l_{(k)}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay