Bài tập 2.24 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.24. Viết các phương trình hoá học thể... DeHocTot.com

Bài tập 2.24 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.24. Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành muối kali nitrat, biết có đầy đủ hoá chất để sử dụng cho quá trình chuyển hoá đó.

Hướng dẫn trả lời:

Đầu tiên điều chế HNO3 từ muối NaNO3, sau đó cho HNO3 phản ứng với KOH vừa đủ để tạo ra muối KNO3.

Các phương trình hoá học :

NaNO3(r) + \({H_2}S{O_4}\)(đặc)  HNO3(đặc) + NaHS04

HNO3(dd) + KOH(dd) \( \to \) KNO3(dd) + H2O

Cô cạn để đuổi nước, thu lấy KNO3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay