Bài tập 2.26 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.26. Để nhận biết ion \(N{O_3}^ - \) tron... DeHocTot.com

Bài tập 2.26 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.26. Để nhận biết ion \(N{O_3}^ - \) trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ion \(N{O_3}^ - \) trong môi trường kiềm. Khi đó phản ứng tạo ra ion aluminat \(Al{O_2}^ - \) và giải phóng khí amoniac. Hãy viết phương trình hoá học ở dạng ion rút gọn.

Hướng dẫn trả lời:

Phương trình hoá học ở dạng ion rút gọn :

8Al + 3\(N{O_3}^ - \) + 5\(O{H^ - }\) + 2H2O \( \to \) 8\(Al{O_2}^ - \) + 3\(N{H_3} \uparrow \)



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay