Bài tập 2.3 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.3. Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá trong ... DeHocTot.com

Bài tập 2.3 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.3. Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá trong phản ứng điều chế nitơ :

NH4N02  N2 + 2H2O

Trong phản ứng này, số oxi hoá của nitơ thay đổi thế nào ?

Hướng dẫn trả lời:

Trong phản ứng điều chế nitơ NH4N02  N2 + 2H2O, nguyên tử N trong ion \(N{H_4}^ + \) đóng vai trò chất khử, nguyên tử N trong ion \(N{O_2}^ - \) đóng vai trò chất oxi hoá. Trong phản ứng này, số oxi hoá -3 của nitơ (trong \(N{H_4}^ + \) ) và số oxi hoá +3 của nitơ (trong \(N{O_2}^ - \) ) điều chuyển thành số oxi hoá 0 (trong N2)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay