Bài tập 2.30 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.30. Xác định số oxi hoá của photpho tro... DeHocTot.com

Bài tập 2.30 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.30. Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây :

PH3, \(P{O_4}^{3 - }\), \({H_2}P{O_4}^ - \), \(HP{O_4}^{2 - }\), P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7.

Hướng dẫn trả lời:

Số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion :

PH3: -3; \(P{O_4}^{3 - }\): +5; \({H_2}P{O_4}^ - \): +5; \(HP{O_4}^{2 - }\): +5; P2O3: +3; PCl5: +5; HPO3: +5; H4P2O7: +5.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay