Bài tập 2.32 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.32. Đốt cháy a gam photpho đỏ trong khôn... DeHocTot.com

Bài tập 2.32 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.32. Đốt cháy a gam photpho đỏ trong không khí lấy dư, rồi cho sản phẩm thu được vào 500 ml dung dịch \({H_3}P{O_4}\) 85% (D = 1,7 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nồng độ của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) xác định được là 92,6%. Tính giá trị của a.

Hướng dẫn trả lời:

Photpho cháy trong không khí lấy dư theo phản ứng :

\(4P + 5{O_2}\)\(2{P_2}{O_5}\) (1)

4 mol (4.31 g)      2 mol (2.142 g)

P2O5 tác dụng với tạo thành \({H_3}P{O_4}\) theo phản ứng :

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) (2)

1 mol (142 g)           2 mol (2.98 g)

Theo phản ứng (1) : 4.31 g P tạo ra 2.142 g P2O5

                                    a g P tạo ra \(\frac{{2.142.a}}{{4.31}} = 2,29.a\) (g) P2O5

Theo các phản ứng (1) và (2) :

4.31 (g) P tạo ra 4.98 (g) \({H_3}P{O_4}\)

     a (g) P tạo ra \(\frac{{4.98.a}}{{4.31}} = 3,16.a\) (g) \({H_3}P{O_4}\)

Khối lượng \({H_3}P{O_4}\) có trong 500 ml dung dịch 85% :

\(\frac{{500.1,7.85}}{{100}}\) = 722,5 (g)

Khối lượng \({H_3}P{O_4}\) sau khi đã hoà tan P2O5 : 722,5 g + 3,16.a g 

Khối lượng của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) sau khi đã hoà tan P2O5 :

500.1,7 g + 2,29.a g = 850 g + 2,29.a g

Ta có phương trình về nồng độ phần trăm của dung dịch \({H_3}P{O_4}\) :

\(\frac{{(722,5 + 3,16.a).100\% }}{{850 + 2,29.a}}\) = 92,6%

Giải phương trình được a = 62,16 g photpho.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay