Bài tập 2.35 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2.35 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.35. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit. Tại sao \({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này lại không tinh khiết ?

Hướng dẫn trả lời:

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit :

3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 \( \to \) 6\({H_3}P{O_4}\) + 10CaSO4 + 2HF

\({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này không tinh khiết, vì tất cả các tạp chất có trong quặng apatit tạo được muối sunfat hoặc photphat tan đều chuyển vào dung dịch \({H_3}P{O_4}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay