Bài tập 2.4 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.4. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, C0... DeHocTot.com

Bài tập 2.4 trang 11 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.4. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, C02, S02, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).

Hướng dẫn trả lời:

Cho hỗn hợp các chất khí đi từ từ qua dung dịch NaOH lấy dư. Các khí C02, S02, Cl2, HCl phản ứng với NaOH, tạo thành các muối tan trong dung dịch. Khí nitơ không phản ứng với NaOH sẽ thoát ra ngoài. Cho khí nitơ có lẫn một ít hơi nước đi qua dung dịch H2S04 đậm đặc, hơi nước sẽ bị H2S04 hấp thụ, ta thu được khí nitơ tinh khiết.

Các phương trình hoá học :                                           

C02 + 2NaOH \( \to \) Na2C03 + H20

S02 + 2NaOH \( \to \) Na2S03 + H20

Cl2 + 2NaOH \( \to \) NaCl + NaClO + H20

HCl + NaOH \( \to \) NaCl + H20de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay