Bài tập 2.44 trang 19 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2.44 trang 19 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.44. Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 g chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là CaSO4. Tính tỉ lệ % P2O5 trong mẫu supephotphat đơn trên.

Hướng dẫn trả lời:

Khối lượng Ca(H2PO4)2 trong 15,55 g supephotphat đơn :

\(\frac{{15,55.35,43}}{{100}}\) = 5,51 (g)

Khối lượng P2O5 trong mẫu supephotphat đơn trên :

1 Ca(H2P04)2 - 1 P2O5

\(\left. \begin{array}{l}
1mol(234g) - 1mol(142g)\\
5,51g - xg
\end{array} \right\}x = \frac{{5,51.142}}{{234}} = 3,344(g){P_2}{O_5}\)

% về khối lượng của P2O5 : \(\frac{{3,344.100\% }}{{15,55}}\) = 21,5%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay