Bài tập 3.3 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 3.3. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản... DeHocTot.com

Bài tập 3.3 trang 21 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


3.3. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Hãy lập các phương trình hoá học sau đây và cho biết ở phản ứng nào cacbon thể hiện tính khử. Ghi rõ số oxi hoá của cacbon trong từng phản ứng.

1. \(C + S \to \)

2. \(C + Al \to \)

3. \(C + Ca \to \)

4. \(C + {H_2}O \to \)

5. \(C + CuO \to \)

6. \(C + HN{O_3}(đặc) \to \)

7. \(C + {H_2}S{O_4}(đặc) \to \)

8. \(C + KCl{O_3} \to \)

9. \(C + C{O_2} \to \)

Hướng dẫn trả lời:

1. \(C + S \to \)\(C{S_2}\)

      0                +4

2. \(C + Al \to \)\(A{l_4}{C_3}\)

      0                 -4

3. \(C + Ca \to \)\(Ca{C_2}\)

      0                  -1

4. \(C + {H_2}O \to \)\(CO + {H_2}\)

      0                       +2

5. \(C + CuO \to \)\(2Cu + C{O_2}\)

      0                                    +4

6. \(C + HN{O_3}(đặc) \to \)\(C{O_2} + 4N{O_2} + 2{H_2}O\)

      0                                       +4

7. \(C + {H_2}S{O_4}(đặc) \to \)\(C{O_2} + 2S{O_2} + 2{H_2}O\)

       0                                       +4

8. \(C + KCl{O_3} \to \)\(2KCl + 3C{O_2}\)

       0                                             +4

9. \(C + C{O_2} \to \)\(2CO\)

      0                     +2

Cabon thể hiện tính khử ở các phản ứng : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay